Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Krijgt een werknemer een vergoeding voor dienstreizen?

Een werknemer krijgt een vergoeding voor reis- en verblijfkosten bij dienstreizen. In de Cao Sociaal Werk staan daarover afspraken. De werkgever mag in overleg met de ondernemersraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) een regeling opstellen en houdt daarbij rekening met de minimum bepalingen die in deel A van bijlage 7 van de cao zijn opgenomen. Als er geen regeling specifiek voor de organisatie is, gelden de minimum bepalingen in deel B van bijlage 7 van de cao.