Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Voor welke organisaties in sociaal werk geldt de Private Aanvulling Werkloosheidswet (WW)?

De Private Aanvulling Werkloosheidswet (PAWW) geldt sinds 1 maart 2018 voor alle organisaties die onder de Cao Sociaal Werk vallen. Organisaties zijn hierover in het begin van het jaar 2018 per brief geïnformeerd en werknemers dragen sinds 1 maart 2018 de maandelijkse premie aan de Stichting Private Aanvulling WW & WGA (SPAWW) af. Nieuwe organisaties in de branche worden automatisch aangeschreven om zich aan te melden.