Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Waaruit bestaat mijn Loopbaanbudget (LBB)?

Het Loopbaanbudget (LBB) bestaat uit:

  • Het loopbaanbedrag. Dit is 1,5 procent van je salaris. 
  • Vitaliteitsuren. Deze uren zijn afhankelijk van je leeftijd en bouw je op vanaf 7,2 uur vanaf 30 jaar tot 36 uur bij 50 jaar. De vitaliteitsuren zijn dus onderdeel van het Loopbaanbudget.  

Beide onderdelen staan apart in de cao beschreven vanwege fiscale redenen.