Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wanneer krijgt een werknemer vrij bij een bijzondere gebeurtenis?

Wanneer een belangrijke familiegebeurtenis als een huwelijk of een begrafenis op een werkdag valt, kan de werkgever buitengewoon verlof verlenen. Soms kan een werknemer meerdere dagen vrij krijgen.

In de Cao Sociaal Werk worden een aantal situaties genoemd voor buitengewoon verlof. Ook kan de werkgever in andere situaties buitengewoon verlof met of zonder salaris geven. Bij calamiteiten of zorg in de directe omgeving van de werknemer bestaat er calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof voor een beperkte tijdsduur.

Meer weten? Kijk in de cao bij artikel 5.10 en 5.11.