Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat gebeurt er met de vitaliteitsuren als een werknemer uit dienst gaat?

Vitaliteitsuren die nog niet zijn gebruikt, worden in principe uitbetaald. Behalve als ze al zijn ingezet voor bijvoorbeeld verlof of activiteiten rond duurzame inzetbaarheid.