Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat gebeurt er met het Loopbaanbedrag als een werknemer uit dienst gaat?

Als werkgever geef je de werknemer de kans om het opgebouwde Loopbaanbedrag alsnog in te zetten. Hier maak je samen afspraken over voordat de werknemer uit dienst gaat.  

Gaat de werknemer bij een andere werkgever onder dezelfde cao werken, dan neemt de nieuwe werkgever het opgebouwde Loopbaanbedrag over. De cao-tafel geeft geen vaste richtlijnen voor overdracht, omdat dit afspraken zijn tussen werkgevers. In principe wordt het bedrag bruto overgezet.

Als er in andere situaties geen afspraken zijn gemaakt om het Loopbaanbedrag te besteden of over te dragen, dan vervalt het na uitdiensttreding.

Voor vitaliteitsuren geldt dat ze of worden opgenomen of uitbetaald.