Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is het functieboek?

In het functieboek staan de beschrijvingen van de meeste en veelvoorkomende functies in de branche. In de functiematrix staat in welke salarisschalen deze functies zijn ingedeeld.