Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is het Individueel Keuzebudget (IKB)?

Het Individueel Keuzebudget (IKB) is een budget in geld van de werknemer. 

Het IKB bestaat uit: 

  • De (voormalige) vakantietoeslag, dit is 8 procent van het feitelijk verdiende salaris. 
  • De (voormalige) eindejaarsuitkering, dit is 8,3 procent over het salaris en de vakantietoeslag. Let op: voor een deel van de oudere werknemers is de eindejaarsuitkering 5,5 procent vanwege hun eerdere keuze om de eindejaarsuitkering om in te wisselen voor seniorenverlof. 
  • 0,1 procent van het brutosalaris. 
  • De waarde van 26 uur per jaar aan bovenwettelijk verlof (bij een fulltime dienstverband). Dit is per maand 1/12e deel ervan. Het wordt in geld omgerekend tegen het uurloon van het feitelijk verdiende salaris en berekend over vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. 
  • € 10,- tegemoetkoming ziektekostenverzekering.

De werkgever reserveert het IKB maandelijks. De werknemer beslist zelf hoe hij of zij het IKB wil gebruiken. Bijvoorbeeld om verlof te kopen of te laten uitbetalen en wanneer. 

Het IKB is per maand bij een fulltime dienstverband minimaal 18,81 procent van het salaris bij de hoogste salarisschalen en maximaal 21,81 procent van het salaris bij de laagste salarisschaal. Dat komt omdat de vaste € 10,- voor iedereen anders meetelt. Daarom stijgt het percentage ook als je in deeltijd werkt.