Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat moet de werkgever doen om werknemers het derde Werkloosheidswet-jaar (WW-jaar) te laten houden?

De werkgever meldt zich en de medewerkers bij Spaww en houdt een klein percentage in op het salaris van de werknemer. Dat was in 2021 0,4 procent en in 2022 is dat 0,2 procent. Het wordt per jaar vastgesteld, maar wordt niet meer dan 0,75 procent.