Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat wordt bedoeld met het derde Werkloosheidswet-jaar (WW-jaar)?

In 2016 zijn de Werkloosheidswetuitkering (WW-uitkering) en de loongerelateerde uitkering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) versoberd. Hierdoor wordt de termijn waarover een werknemer bij werkloosheid of gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid een uitkering krijgt afgebouwd tot maximaal twee jaar. Voorheen was er nog een derde WW-jaar. De Stichting Private Aanvulling WW & WGA (SPAWW) zorgt ervoor dat de niet meer opgebouwde uitkering wordt aangevuld. Cao-partijen in sociaal werk hebben zich bij SPAWW aangesloten via een hiervoor speciaal gevormde cao en deze zogenaamde verzamelcao-PAWW geldt voor de hele sector sinds 1 maart 2018.