Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Welke regels zijn er voor het salaris als de functie niet in het functieboek staat?

Als een functie niet in de functiematrix, en dus niet in het functieboek staat, wordt het salaris zo vastgesteld:

  1. De werkgever vergelijkt de functie met de functies in het functieboek. Vervolgens leidt hij de indeling van de beschreven functie af van de indeling van de functies in het functiehandboek.
    Of:
  2. De werkgever deelt de functie in door gebruik te maken van de Methodische Niveau Toekenning-methode voor Welzijn (MNT-methode voor Welzijn).

Als de werkgever gebruikmaakt van de MNT-methode voor Welzijn moet de werknemer kunnen beschikken over een versie van de MNT-methode voor Welzijn om in te kijken.