Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Infographic Cijfers en kennis

Zzp'ers sociaal werk: blij met autonomie, willen ook vaak terug in loondienst

Sociaal Werk werkt! is een van de initiatiefnemers van het programma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Door deelname aan het AZW-programma kunnen we voor het eerst een representatief beeld schetsen van zzp'ers in sociaal werk. Onderzoekscoördinator Johan Siegert licht het onderzoek kort toe en vertelt over de belangrijkste uitkomsten.

Medewerkers samenwerken met plezier

Aan het onderzoek deden 2.700 zelfstandigen mee uit zorg en welzijn, waaronder zzp'ers die vooral actief zijn in sociaal werk. Het CBS voerde het onderzoek uit.     

Waarom kiezen werkenden voor het zzp-schap? 

Johan: "De belangrijkste drie redenen om zzp'er te worden zijn: autonomie, een nieuwe uitdaging en betere zorg of hulp bieden. Zzp'ers zeggen dat ze beter kunnen beslissen hoeveel en wanneer ze kunnen werken. Dit is heel belangrijk voor deze groep. Ze vinden ook dat ze als zelfstandige betere hulp kunnen bieden. Een nieuwe uitdaging wordt ook genoemd. Dit is voor werknemers de meest genoemde reden als ze van baan wisselen."  

Over hoeveel zzp'ers in sociaal werk hebben we het? 

Johan: "In 2018 waren er in sociaal werk 5.000 zelfstandigen, sindsdien heeft het zzp-schap aan populariteit gewonnen. In 2022 telde het CBS 13.000 zelfstandigen ten opzichte van 60.000 werknemers. Met andere woorden: 18 procent van de werkenden in het sociaal werk is zelfstandige. Dat is twee keer zoveel als in andere branches in zorg en welzijn."  

Hoe ervaren zzp'ers het werk? 

Johan: "Zzp'ers zijn meer tevreden over het werk dan werknemers en onder werknemers is de werktevredenheid al hoog. Ook ervaren zzp'ers de werkdruk minder vaak als (veel) te hoog. Zelfstandigen ervaren vaker de mogelijkheid om persoonlijke aandacht te geven en ervaren het werk vaker als zinvol. Werknemers volgen vaker scholing dan zelfstandigen."  

Wat betekent dit voor de toekomst? 

Johan: "Het inkomen is geen belangrijke reden om te kiezen voor zzp-schap. Sterker nog: 14 procent van de zzp'ers werkt liever in loondienst en bijna een kwart is neutraal over de vorm loondienst of zzp. De belangrijkste reden voor zorg en welzijnsmedewerkers om voor werknemerschap te kiezen zijn financiële en sociale zekerheid. Daarnaast zijn het niet alles zelf hoeven regelen en het werken in een team veel genoemde voordelen van werken in loondienst. Het is dan wel belangrijk om te zorgen dat werknemers (weer) meer regie krijgen in hun werk en over werktijden." 

Meer weten over zzp'ers in sociaal werk?

Download de infographic van AZW
Infographic zzp'ers in sociaal werk, eerste sheet
Infographic zzp'ers in sociaal werk, tweede sheet

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact op!

Johan Siegert

Meer weten? Neem contact op!