Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoe je als sociaal werker je stakeholders achter je krijgt

Als sociaal werker zie je goed wat de mensen die je ondersteunt nodig hebben. Je ziet ook vaak de oplossing voor je, al past die niet altijd binnen de speelruimte die je hebt. Veel sociaal werkers kiezen ervoor om ook wat niet mogelijk lijkt, toch voor de mensen voor elkaar te boksen. Hoe fijn is het dan als je jouw verhaal overtuigend kunt overbrengen?

training profileren vanuit je hart

Vegroot je impact met de training Profileren vanuit je Hart

Jouw boodschap verdient het om goed gehoord te worden, door gemeenten, samenwerkingspartners, je eigen werkgever of andere instanties. Om sociaal werkers hierbij te ondersteunen organiseerde Sociaal Werk werkt! afgelopen jaar een pilot met de training Profileren vanuit je Hart. En met succes. De training Profileren vanuit je Hart is speciaal gericht op sociaal werkers die hun impact willen vergroten.

Deze training ondersteunt je vaardigheden om in een gesprek met bijvoorbeeld gemeenten tot een gezamenlijk commitment te komen. En om je vak in de breedte over de bühne te helpen. Maar ook maak je een persoonlijke groei door: je gaat je kwaliteiten beter herkennen en benutten. Daarom ondersteunen we dit als platform en brengen we het onder de aandacht in de sector.
Edwin Luttikvoorzitter Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk

Overtuigen kan je leren

De basisgedachte achter de training is eenvoudig. Het contact met jouw gesprekspartner staat centraal. En dat contact is gebaat bij oprechtheid en respect. Begin daarom bij je verhaal en vertel het vanuit je hart. Breng het natuurlijk over, gebruik geen trucjes. Wees niet bang of bescheiden en durf aan je verhaal een ambitie te koppelen. Zo maak je je gesprekspartner duidelijk hoe hij of zij kan bijdragen aan die ambitie. Tijdens de training oefen je veel en je voelt direct al verschil.

Lees meer over de training Profileren vanuit je Hart
Overtuigen is ook een vak. En is dus te leren! De training gaf mij nieuwe inzichten. Het was inspirerend, effectief en positief. Ik ben overtuigd!
Joost KaperWelzijn MensenWerk

Oorsprong vanuit de sales

Jeroen Hage van De Klantbetekenaars ontwikkelde de training Profileren vanuit je Hart voor sociaal werkers. Hij kwam in aanraking met het sociale domein via Sjef van der Klein, Sociaal Werker van het jaar 2018 en raakte geboeid door de oprechtheid van sociaal werkers. “Eigenlijk zijn sociaal werkers in potentie allemaal krachtige overtuigers, omdat hun werk en ambitie zo puur en echt is. Juist daarom wilde ik graag bijdragen aan de impact van hun verhaal. Ik vertel ze dat ze juist zichzelf mogen zijn en eerlijk kunnen zijn over hun intenties, dus wat je in een gesprek wilt bereiken en wat daar voor nodig is.”

Het is wel even wennen voor veel deelnemers, geeft Jeroen toe. “Maar tijdens de pilots die we met Sociaal Werk werkt! organiseerden, zagen we hoe de deelnemers hun reserves loslieten en zich al tijdens de training ontwikkelden tot sterke pleitbezorgers van hun werk. Dat was geweldig om te zien.”