Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Tips Agressie

3 tips voor veilig ambulant of alleen werken

20 nov 2019

Als sociaal werker werk je waarschijnlijk regelmatig alleen. Je komt bij mensen thuis en werkt soms in de avonduren. Vaak geen probleem, maar soms bekruipt een onprettig of onveilig gevoel je. Of merk je dat je opziet tegen een moeilijk gesprek dat je alleen moet voeren.

3 tips voor meer veiligheid bij ambulant of alleen werken

  • Bespreek in je team wanneer en hoe alleen wordt gewerkt. Welke risico’s zien jullie en hoe kan je deze zoveel mogelijk ondervangen? Als je alleen gaat, doe dit dan bij mensen die je al kent en waar je geen risico's verwacht.
  • Vul alle afspraken in je outlookagenda in en deel de agenda met je collega's. Vermeld bij de afspraak het adres en je telefoonnummer. Zo weten je collega's waar je bent.
  • Voorafgaand aan een huisbezoek is het belangrijk om een inschatting te maken van de risico’s en de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen. De app Veilig Huisbezoek helpt daarbij. Na het invullen van een vragenlijst geeft de app direct een praktisch advies dat kan worden gebruikt als aanvulling op de ondersteuning die de organisatie al biedt. Bekijk en download de app hier.