Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Een man met een missie

23 okt 2020

Sociaal Werker van het Jaar 2020, Marcel van Eck, is een man met een missie. Over die missie vertelde hij tijdens zijn gastcollege op 21 oktober voor studenten Social Work aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

Als sociaal werker werkt Marcel bij Lokalis in Utrecht en ondersteunt hij gezinnen met uiteenlopende problemen. Daarnaast is hij als onderzoeker verbonden aan de Academische Werkplaats van Tilburg University en aan de onderzoeksgroep Integraal werken van de Hogeschool Utrecht. Hier doet hij promotieonderzoek naar integraal werken bij gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Tijdens zijn gastcollege wil hij studenten laten nadenken over wat zij echt willen als sociaal werker: waar sta je voor, hoe wil je als sociaal werker bijdragen aan de samenleving? Hiervoor heeft hij het VOMELP concept ontwikkeld. Met elementen als: voorbij de Vakjes denken, persoonlijke Ontwikkeling en Meerstemmige identiteitsvorming creëren. Het doel van VOMELP is een stevige positionering van toekomstige professionals in de sector. Niet alleen als het gaat om de uitvoering, maar ook overstijgend. Bijvoorbeeld daar waar het gaat om sociale vraagstukken in de samenleving. Als voorbeeld kan Marcel veel vertellen over de ontwikkeling van het generalistische vak van gezinswerker zoals dit zich in Utrecht heeft ontwikkeld.

'Ik zie sociaal werk als essentieel beroep in onze samenleving, uitgevoerd door sociaal werkers die van grenzen mogelijkheden maken.' Marcel van Eck, Sociaal Werker 2020

De studenten in Leeuwarden waren enthousiast. Hebben jullie als hogeschool ook interesse in dit gastcollege? Neem dan contact op met Marcel via m.van.eck@buurtteamsutrecht.nl.