Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Sociaal Werker van het Jaar

'Laat ze versteld staan!'

28 jan 2020

Norbert Wijnhofen is inmiddels tien maanden Sociaal Werker 2019. In die maanden vertegenwoordigde hij sociaal werk en sociaal werkers. Hij sprak tijdens diverse gelegenheden, schreef blogs en agendeerde belangrijke thema’s. Hij zette en zet sociaal werk in de spotlights! Het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk, organisator van de verkiezing, blikt met hem terug.

Norbert

Wat was het mooiste moment als Sociaal Werker van het Jaar?

‘Tijdens de opnames van mijn nominatie filmpje keek ik van opzij naar hoe onze bewoner zich voor de camera presenteerde. Zo humorvol en levenslustig, maar wat kwam die knul van ver na zijn psychose. Ik schoot even vol. Hier doe ik het nu voor!’

Welke bijeenkomst maakte het meeste indruk op je?

‘Ik opende in mei het jaarcongres van Sociaal Werk Nederland met mijn blog Voodoo Child. Enorme eer, volle bak en wat een toplocatie dat Spoorwegmuseum. Dacht even terug aan de mediatraining: Laat ze versteld staan, Norbert! En hup, het podium op. Het begon toen écht te leven voor me..... Sociaal Werker van het Jaar!

In november was ik panellid tijdens hét debat van het jaar van Movisie. Live in de Jacobikerk in Utrecht. Spannend én leuk! Wat moest er volgens mij op de agenda van het Sociaal werk? Ik bracht de volgende stelling in:

Sociaal werkers dragen de decentralisatie. Die terugdraaien is geen optie. Samen met alle gemeenten een vuist maken, is dat wel! Voor een sterkere sociale basis in Nederland. Sociaal werkers én gemeenten: Kom in actie en laat je horen!

Wanneer heb je verschil kunnen maken als Sociaal Werker 2019?

‘Bij dat debat. Lector Stedelijk Sociaal Werken aan de HvA, Lex Veldboer, schrijft, ik citeer: ‘Niet politiseren, maar laveren! De oplossing voor verschillende petten en conflicterende waarden ligt niet in de keuze voor een van beide rollen, maar in het onderkennen van ‘hybriditeit’ als DNA van het sociaal werk. Norbert Wijnhofen verwoordde het recentelijk treffend bij een paneldiscussie over de toekomstagenda van het sociaal werk. Hij wilde niet zozeer de confrontatie aangaan met beleidsmakers over misstanden in de uitvoeringspraktijk, maar wel een gesprek met elkaar gaan voeren om gezamenlijk actie te ondernemen. Impliciet nam hij daarmee de rol in van kritische uitvoerder of critical friend van het beleid.’

Wat wil je nog graag bereiken in 2020?

‘Ik zou graag zien dat, hoewel je lokaal van inzicht kunt verschillen, we gaan voor het gezamenlijk belang. De belangen van onder andere bewoners met een ernstige psychiatrische aandoening zijn in het geding. De gemeenten verkeren in financieel zwaar weer. Dat heeft consequenties voor het sociaal werk. Een landelijk probleem vraagt om een landelijke aanpak. Ik heb om die reden eind 2019 een brief geschreven aan de vicevoorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Met het verzoek om als sociaal werk én gemeenten in 2020 daadwerkelijk samen op te trekken. Voor een sterkere sociale basis. Ik ben zeer benieuwd naar zijn reactie. ‘Laat mij versteld staan.’

Ik vind daarnaast dat sociaal werkers horen deel te nemen aan bestuurs- en beleidsoverleg, binnen en buiten hun organisatie. En op gelijkwaardige wijze invloed uit moeten oefenen op het systeem. Hierdoor versterken sociaal werkers de leefwereld in de wijk. Dat deelnemen verdient naar mijn idee meer aandacht in 2020. We zijn veel te afwachtend en te bescheiden!’

‘Begin 2019 heb ik Sociaal Werk Nederland en GGZ Nederland met elkaar verbonden. In de hoop en verwachting dat er in 2020 door hen concrete stappen worden gezet. In het belang van bewoners met een ernstige psychiatrische aandoening. Bewoners en werkers wachten al zo lang op verandering. Ik ben benieuwd naar de resultaten. Met name als het gaat om het onderkennen van het belang van sociale psychiatrie, preventie en herstelgericht werken. Laat ons versteld staan.'

Zou je andere sociaal werkers deze rol als boegbeeld gunnen?

‘Ja! Iedere beroepsgroep heeft een ambassadeur nodig. Dus ook het sociaal werk. Jaar in, jaar uit. Want sociaal werk kent niet alleen een sterk beroepsprofiel, met een sterke beroepsvereniging, de BPSW, maar is inmiddels ook een zeer divers beroep. Dat profiel dient dus te worden onderhouden en daarvoor leent een nieuwe Sociaal Werker van het Jaar zich bij uitstek! Op 20 mei 2020 maken we op het Jaarcongres Sociaal Werk mijn opvolger bekend. Dus sociaal Werker van het Jaar 2020: Laat ze straks versteld staan!’

Rol platform

In het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk zetten werkgevers en werknemers zich in voor een aantrekkelijke sector. We willen sociaal werkers en organisaties ondersteunen in het vervullen van hun maatschappelijke opdracht. Met de Verkiezing Sociaal Werker van Jaar willen we resultaat, impact en waarde van sociaal werk laten zien.