Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werknemers

Rouwverwerking

Het verlies van een partner, een ouder, een kind, een vriendin of vriend, een collega, dat is een ingrijpende gebeurtenis. Wanneer je dit meemaakt en rouwt, kom je in een proces dat enerzijds gericht is op verwerking en anderzijds op het opnieuw vormgeven van het leven zonder de dierbare.

Een persoon legt een hand op iemands been als steun

Het goed omgaan met rouw in de werksituatie is van groot belang om uitval te voorkomen. Wanneer je te maken krijgt met het overlijden van een dierbare, kun je een aantal dagen vrij krijgen van je werkgever. Deze vorm van verlof wordt rouwverlof genoemd. Je werkgever geeft je de tijd om te rouwen.

De meeste vormen van verlof zijn met duidelijke regels in de wet vastgelegd. Dat geldt niet voor rouwverlof. Rouwverlof wordt onder andere toegekend als een vorm van buitengewoon verlof.

Buitengewoon verlof bij overlijden van bloed- of aanverwanten

In dit artikel 5.10 A lid 3 staat dat bij overlijden van bloed- of aanverwanten buitengewoon verlof geldt van:

  • 4 dagen bij het overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad of van huisgenoten met wie je werknemer ongehuwd samenwoont;
  • 2 dagen bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad en ten hoogste één dag bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad. Als je in dit geval belast bent met de regeling van de begrafenis, crematie en/of nalatenschap, worden ten hoogste 4 dagen verleend.

Er zijn dus regels voor verlof na het overlijden van een familielid. Maar wat doe je wanneer je afscheid willen nemen van een goede vriend of (oud) collega. Ook dan kan je werkgever je één of meerdere dagen vrij geven. Die ruimte heeft de werkgever.

Rouwend aan het werk

Verlof is niet voor iedereen de beste oplossing. Je kan juist ook baat hebben bij het werk wat je doet. Werken geeft structuur en afleiding, maar ook contact met collega’s. In sommige gevallen moet een werkgever de werknemer in bescherming nemen en ondanks de wens om te werken juist vrij van werk geven.

Ga met elkaar in gesprek

Het is belangrijk dat je je gehoord en gesteund voelt door je als direct leidinggevende en door de als werkgever. Bespreek met elkaar wat nodig is, en waar je behoefte aan hebt. Dat maakt terugkeer op de werkvloer ook gemakkelijker. Neem de ruimte om weer fysiek en mentaal fit te worden en vraag daar zo nodig ondersteuning bij. Blijf met elkaar in gesprek. Ga ook het gesprek aan wanneer je behoeften veranderen.

Het kan ook zijn dat je meer tijd nodig hebt na het verlies van een dierbare. Je werkgever kan extra rouwverlof dan wel buitengewoon verlof geven, met of zonder behoud van salaris.

Rouwverlof cao Kinderopvang

In de Cao Kinderopvang maken werkgevers een handreiking rouw met hun medezeggenschap met afspraken over (betaald) rouwverlof en in welke situaties dit opgenomen wordt. Meer informatie vind je in dit cao-artikel over rouwverlof, of in het cao-artikel over de handreiking rouw.

Meer lezen