Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Training en opleiding

Een spel als basis voor samenwerking in de wijk

De citygame is een spelmethodiek waarin bewoners en professionals samen aan de slag gaan met thema’s uit de wijk. Het succes? In een spel zijn alle spelers gelijkwaardig en spelen ze om de beurt. Een laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te gaan. Bewoners zijn enthousiast en het geeft professionals een bredere blik.

Samenwerken in de wijk met de behoefte van bewoners als uitgangspunt. "Dat gaat niet vanzelf als je mensen bij elkaar aan een tafel zet", zegt Artie Ramsodit (CitySolutions.nl). "Dat moet je zo organiseren dat iedereen zich veilig en gelijkwaardig voelt." Geïnspireerd tijdens haar sabbatical in India over het inzetten van spelmethodieken bij lastige vraagstukken in de samenleving, ontwikkelde Artie de citygame-methodiek samen met Fields of View uit Bangelore. "Hierdoor kun je écht vanuit de behoefte van de bewoner denken in plaats van dat je het frame van de professional of beleidsmaker op die wijk legt."

Van bewoner tot ouderenwerker

In de Haarlemse wijk het Rozenprieel speelden een bonte mix van bewoners en professionals de citygame. Artie: "Iedereen die je nodig hebt om veerkracht in een wijk te versterken deed mee. Van bewoners, jeugdwerkers en Wmo-consulenten tot gebiedsverbinder van de gemeente en projectleider van de woningbouwcoöperatie. Vooraf hebben we een probleemverkenning gedaan. Wat is er nu eigenlijk aan de hand vanuit de bril van de bewoners? Thema’s als 'elkaar aanspreken, veiligheid en spelen op het plein' kwamen tijdens het spel aan bod. In subgroepen speelden ze het spel in drie rondes.

Ragna Stegenga sociaal cultureel werker van Haarlem Effect was betrokken bij het hele proces en enthousiast over de citygame. "Het is een speelse methode, alle niveaus kunnen meedoen. Niet alleen professionals en beleidsmakers, maar ook bewoners. Wij hebben veel verschillende mensen bij elkaar gekregen in de wijk. Door ze gelijk mee te nemen in het proces, ze erbij te betrekken en mensen persoonlijk uit te nodigen. Ze voelen zich gehoord. Dat geldt voor bewoners, maar ook voor collega’s."

Positieve insteek

Ragna: "Wat mij aanspreekt is dat je vanuit kansen en mogelijkheden kijkt. Die positieve insteek werkt motiverend. Ik denk nu zelf ook dat er meer mogelijk is. Dat maakt het werk erg leuk."

Wat is er veranderd?

"Voorheen werkten we grotendeels aanbodgericht", zegt Ragna. "We zetten wat op in de wijk, vaak in samenwerking met andere partners, en betrokken pas later de bewoners erbij. We gaan nu veel meer én eerder de samenwerkingsrelatie aan. Als er een probleem speelt in de wijk, dan gaan we het gesprek met bewoners en andere partijen of professionals aan. We hebben geleerd om door een andere bril te kijken. Door vanuit het gezamenlijke belang te kijken, leg je meer verbindingen. Ik merk dat mensen er enthousiast van raken. Bewoners, maar ook professionals."

Praten mét elkaar

"In de wijk waar we citygame hebben gedaan werd veel geklaagd. Door bewoners en door professionals." Artie vult aan: "Door zo’n spel praten mensen mét in plaats van over elkaar. Je ziet vaak dat mensen elkaar niet kennen en zich daardoor ongemakkelijk voelen. Dat zit vaak achter thema’s als veiligheid en spelen op het plein." Dat geldt voor bewoners, maar ook professionals hebben vaak verschillende beelden over elkaar. “Die welzijnswerker of die beleidsmaker."

Wat heeft het opgeleverd?

Artie: "Het interessante van dit project is, dat het professionals veel inzicht geeft in hun eigen kwaliteiten. Ze zien wat ze nodig hebben om te functioneren in de cocreatie met bewoners en andere professionals. De impact van een citygame op de samenleving die kende ik al, maar een deel van de impact is ook hoe doen professionals dat nu. Dit spel helpt om de kwaliteiten van professionals te verbreden of op te rekken. Dat vind ik een mooie nieuwe opbrengst."

Tips

Als slot geven Artie en Ragna ieder een tip:

  • Tip van Artie: "Spelen doet leven. Het is een andere manier om te verbinden met behoeften die er zijn. Het daagt uit om ‘los’ te denken als je ‘vast’ loopt."
  • Tip van Ragna: "Investeer in de relatie. Als mensen zich vertrouwd en veilig voelen dan komen de verhalen vanzelf. Iedereen wil gezien worden. Werk aan een positieve relatie."