Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Vakantiedagen Cao Sociaal Werk: alles op een rij

Je hebt recht op vakantiedagen in sociaal werk. Zodat je fit en in balans blijft. Daarnaast heb je een Individueel Keuzebudget (IKB), waarmee je onder meer verlof kunt kopen. De vakantiedagen en het IKB zijn geregeld in de Cao Sociaal Werk.

Blije vrouw achter laptop aan het begin van haar vakantie

Hoeveel vakantiedagen heb ik per jaar?

Eerst maar eens het aantal vakantiedagen in de Cao Sociaal Werk. Hoe meer uren je werkt, hoe meer vakantiedagen je kunt opnemen. We laten dat zien aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden. 

Als je fulltime werkt (36 uur per week) heb je recht op 144 uur vakantie per jaar. Plus 26 extra uren bovenwettelijk vakantieverlof uit je IKB. Het totale vakantieverlof is dus 170 uur per jaar. 

Werk je meer of minder dan 36 uur per week? Dan heb je recht op meer of minder vakantie-uren. Het aantal vakantie-uren wordt berekend naar verhouding van het aantal uren van jouw arbeidsovereenkomst.

Wat zijn wettelijke vakantiedagen?

Je weet nu hoeveel vakantiedagen je per jaar kunt opnemen. Maar weet je eigenlijk ook hoe je ze kunt gebruiken? De 144 wettelijke vakantie-uren kun je alleen inzetten voor vakantie. Dit vakantieverlof maak je zoveel mogelijk binnen hetzelfde jaar op. In overleg met je werkgever maak je afspraken waarbij je één keer per jaar een vakantie van minimaal twee weken achter elkaar opneemt.

Hoe kan ik het bovenwettelijk verlof inzetten?

De waarde van de uren bovenwettelijk verlof zit in je IKB. Met het IKB geeft de Cao Sociaal Werk jou de vrijheid een goede balans tussen werk en privé te creëren. Je kiest zelf. Laat je de waarde van de uren bovenwettelijk verlof in geld uitbetalen, in vrije tijd of in een combinatie van alle twee? Valt de keuze op verlof, dan wordt dit vastgelegd in het aantal uren. Je krijgt geen aparte uitbetaling van de vakantietoeslag meer. In elke uitbetaling van het IKB zit een deel vakantietoeslag.

Waar vind ik meer informatie over vakantie in de Cao Sociaal Werk?

Meer weten? Bijvoorbeeld hoe het zit met de vakantie-uren in sociaal werk als je ziek bent? Meer informatie vind je in artikel 5.7 Vakantieverlof en artikel 5.8 Opname vakantieverlof van de Cao Sociaal Werk.

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!