Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Actualisatie functieboek sociaal werk gestart

10 mei 2022

Het huidige functiegebouw binnen sociaal werk sluit in veel gevallen niet goed meer aan bij de praktijk, zo hebben de cao-partijen Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn geconstateerd in het cao-akkoord. Daarom hebben de cao-partijen de Human Capital Group opdracht gegeven om samen met werkgevers en werknemers het functieboek te actualiseren.

Nieuwe werksoorten en samenwerkingsvormen en helderheid doorgroeimogelijkheden

Diverse ontwikkelingen hebben geleid tot nieuwe werksoorten en andere samenwerkingsvormen. Daarnaast maakt het huidige functieboek onvoldoende duidelijk of er doorgroeimogelijkheden zijn. Daarom is ook onderzoek naar meer differentiatie en ontwikkelmogelijkheden onderdeel van deze update.

Nieuwe functies in functieboek

De functies leidinggevende, sociaal werker, sociaal raadsman, bewindvoerder, maatschappelijk werker en ervaringsdeskundige krijgen in ieder geval een plek in het traject. Niet alle nieuwe functies kunnen worden meegenomen.

Oplevering in de loop van 2023

De voorbereidingsfase is gestart en na de zomer volgt er meer informatie. Naar verwachting vindt in de loop van 2023 de implementatie plaats. Heb je ondertussen een vraag, stuur ons dan een bericht via caosociaalwerk@fcb.nl.