Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is de boven- en ondergrens voor het aantal uur van het arbeidscontract om voor de generatieregeling in aanmerking te komen?

Een werknemer moet minimaal de helft van zijn oorspronkelijke aantal uren blijven werken. Je kunt er als organisatie voor kiezen om in de organisatieregeling vast te leggen hoeveel uur een werknemer minimaal minder mag werken. In de cao staat niets over een bovengrens. Bespreek dit wel met de ondernemersraad (or) of de personeelsvertegenwoordiging (pvt).