Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Aanvragen Regeling Financiële bijdrage vervroegd uittreden

In het pensioenakkoord staan afspraken om de mogelijkheden voor vervroegd uittreden tijdelijk te versoepelen. In de Cao Sociaal Werk zijn afspraken opgenomen, als laatste mogelijkheid, als het werknemers niet lukt om veilig en gezond hun pensioenleeftijd te halen.

Stappen als fit en gezond doorwerken niet meer lukt

Als werkgever wil je dat jouw medewerkers gezond en veilig blijven werken tot hun pensioenleeftijd. Als dat niet meer lukt onderzoek en doorloop je samen eerst de stappen in het Afwegingskader in de cao om tot aanpassingen te komen. Zo nodig maak je afspraken over deelname in de generatieregeling in de organisatie, individuele toepassing van een generatieregeling en als laatste mogelijkheid eerder stoppen met werken.

Ga met elkaar in gesprek

Geeft een medewerker aan niet in staat te zijn binnen zijn functie en taken zijn pensioenleeftijd te behalen? Ga dan met elkaar in gesprek. Dit kan tijdens een periodiek gesprek of op initiatief van de medewerker of de werkgever. Bespreek samen de (on)mogelijkheden van de medewerker om te blijven werken. Denk aan:

 • Aanpassingen binnen de functie
 • Een andere passende functie
 • Andere werktijden of minder uren
 • Deelname in de generatieregeling in de organisatie of individuele afspraken over toepassing van een generatieregeling

Leg alle besprekingen, overwegingen en afspraken vast, ook als het niet lukt om tot goede afspraken te komen. Dit geheel is beschreven in het Afwegingskader in de cao.

Is het ondanks aanpassingen en afspraken niet mogelijk om gezond en veilig tot de pensioenleeftijd te blijven werken? Dan kan de medewerker voorstellen om eerder te stoppen met werken. Bij afspraken hierover gaat de medewerker uit dienst en stopt geheel met werken. Dan betaal je als werkgever, vanaf maximaal drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd, de zogenaamde RVU-drempelvrijstelling als uitkering door. De medewerker kan dit bedrag zelf aanvullen door pensioen naar voren te halen. Mogelijk kun je als werkgever hiervoor een financiële bijdrage van 25 procent aanvragen, gebaseerd op de zogenaamde MDIEU-subsidie.

Financiële bijdrage bij vervroegd uittreden

Binnen een aantal voorwaarden kan de werkgever een financiële bijdrage van maximaal 25 procent aanvragen. Let op: de aanvragen daarvoor moeten 18 oktober 2024 binnen zijn en de betreffende RVU moet dan ook gestart zijn. De sociaalwerkorganisatie is degene die de financiële bijdrage aanvraagt en uiteindelijk ontvangt.

De organisatie:

 • Valt onder de Cao Sociaal Werk
 • Heeft de cao-bijdrage aan FCB betaald

Na indiening van dit formulier, wordt dit eerst gecheckt. Hierna ontvang je een mail met de informatie over verdere indiening.

In de Regeling financiële bijdrage vervroegd uittreden als onderdeel van MDIEU vind je de overige voorwaarden:

 • Voor de aanvraag
 • Voor welke groep medewerkers dit van toepassing is
 • Waaraan de afspraken met de medewerker moeten voldoen
 • Hoe de bijdrage wordt berekend en welke verantwoording er nodig is
 • Waaraan de medewerker moet voldoen
 • Waaraan de vaststellingsovereenkomst moet voldoen
 • Voor de verantwoording nadat de bijdrage is toegekend

Aan alle voorwaarden voldaan?

Vul hier het formulier in

Documentatie vervroegd uittreden