Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Formulier aanvragen Regeling Financiële bijdrage vervroegd uittreden

In het pensioenakkoord staan afspraken om de mogelijkheden voor vervroegd uittreden tijdelijk te versoepelen. Hierover zijn in de cao Sociaal Werk ook afspraken opgenomen als laatste mogelijkheid als het werknemers niet lukt om veilig en gezond hun pensioenleeftijd te halen. Bij dergelijke afspraken kun je als werkgever mogelijk een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage van 25% gebaseerd op de zogenaamde MDIEU-subsidie. Vul daarvoor het formulier in, dan krijg je de vervolginformatie over de feitelijke aanvraag.

Wil je eerst meer weten over de regeling en afspraken in de cao? Kijk dan onderaan bij de links en op onze informatiepagina.

Directeur / bestuurder (bevoegde aanvrager)
Contactpersoon

Na indiening van de aanmelding ontvang je binnenkort bericht met informatie om een aanvraag in te kunnen dienen.

Documentatie vervroegd uittreden