Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Is de generatieregeling in te voeren als een organisatie geen ondernemersraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) heeft?

Ja, dat kan. De Cao Sociaal Werk geeft ruimte voor organisaties die te klein zijn voor een ondernemersraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt). Zij moeten daarbij het personeel goed informeren en betrekken bij de invoering.