Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoeveel pensioenpremie moet ik betalen?

Sinds september 2019 tot einde 2020 was de pensioenpremie in sociaal werk voor werknemers en werkgevers 11,75 procent. Deze gelijke verdeling is afgesproken in de Cao Sociaal Werk. De totale pensioenpremie voor ouderdoms- en partnerpensioen is per 1 januari 2021 25 procent geworden. Dus voor werkgevers en werknemers 12,5 procent. Zie daarvoor de Pensioenpremieverdeling 2021.  

De Arbeidsongeschiktheidspensioenpremie (AP-premie) is voor rekening van de werkgever, omdat de totaalpremie niet hoger is dan 0,8 procent. In 2020 en 2021 is dit 0,5 procent.