Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Pensioenpremieverdeling 2022

22 dec 2021

Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) heeft de pensioenpremies voor 2022 bekend gemaakt. In de Cao Sociaal Werk staat dat de pensioenpremie gelijk verdeeld is tussen werkgever en werknemer.. Voor zowel werkgever als werknemer wordt de bijdrage in de pensioenpremie 12,9 procent vanaf 1 januari 2022.

Geldbiljetten

PFZW heeft bekend gemaakt dat de ouderdomspensioenpremie per 1 januari 2022 omhoog gaat met 0,8 procentpunt van 25,0 procent naar 25,8 procent. Sinds 2 jaar is de premie gestegen en veel jaren daarvoor gelijk gebleven. De premieverhogingen zijn noodzakelijk om aan alle pensioenverplichtingen te kunnen blijven voldoen, vanwege de lage rente en het lagere rendement door de economische omstandigheden.

De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) van 0,5 procent blijft gelijk in 2022.

In de Cao Sociaal Werk staan in artikel 7.12 de afspraken over de verdeling van de premies over werkgevers en werknemers. Vanaf september 2019 is de verdeling van de pensioenpremie gelijk, dus 50 procent voor de werkgever en 50 procent ervan voor de werknemer. In 2021 was dit voor beiden 12,5 procent. De gelijke verdeling geldt ook bij premiewijzigingen en wordt dus nu 12,9 procent. De premie zelf wordt berekend over het salaris minus de franchise zoals deze door PFZW wordt gehanteerd.

Voor het AP-pensioen geldt dat zo lang de premiehoogte 0,8 procent of lager is het werknemersdeel 0,0 procent bedraagt en de werkgever deze premie voor zijn rekening neemt.

De afspraken over de premieverdeling heeft de cao-tafel voor de volledigheid opgenomen in een apart document. 

Download pensioenpremieverdeling 2022