Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Jaarcongres Sociaal Werk 2023: NEXT LEVEL!

17 jan 2023

Op woensdag 24 mei 2023 organiseren Sociaal Werk Nederland en Sociaal Werk werkt! samen voor de vijfde keer het Jaarcongres Sociaal Werk, hét landelijke congres voor sociaal werk. Steeds meer zijn de ogen op ons gericht voor het oplossen van de grote vraagstukken van deze tijd. De verwachtingen zijn hooggespannen en dus is het tijd om met elkaar de volgende stap te zetten. Tijd voor NEXT LEVEL!

Header congres

Sociaal werk is onmisbaar bij de aanpak van de belangrijke vraagstukken van deze tijd. Of het nu gaat om het terugdringen van gezondheidsverschillen, het bevorderen van bestaanszekerheid en participatie, of het herstellen van vertrouwen en verbinding in de samenleving: de sleutel ligt in het sociaal domein, bij sociaalwerkorganisaties en bij de sociaal werkers zelf. En dat blijft niet onopgemerkt. Meer dan ooit worden we gevraagd mee te denken over landelijke akkoorden die de toekomst bepalen van zorg, wonen en welzijn. Steeds meer partners zoeken ons op – landelijk en lokaal – om afspraken te maken over samenwerking.

NEXT LEVEL: hoe zetten we samen een stap vooruit?

NEXT LEVEL vraagt om een zelfbewuste en trotse stap naar voren. We weten dat sociaal werk rendeert, en kunnen zichtbaar maken wat het opbrengt, in euro's en voor mensen in kwetsbare posities en wijken. Dus nu is de tijd om met partners, zoals de zorg en de gemeente, samen écht de omslag te maken van curatief naar preventief. En de focus te verleggen naar het realiseren van vitale wijken en veerkrachtige inwoners. Met meer en sterk sociaal werk dat stevig inzet op samenlevingsopbouw en laagdrempelige ondersteuning van inwoners bij het oplossen van problemen in hun dagelijks leven. En dat misstanden aankaart die een structurele oplossing belemmeren van problemen als armoede, woningnood en eenzaamheid. 

Blijven werken aan kwaliteit en zichtbaarheid

Belangrijk is het gesprek met onze partners en opdrachtgevers over de juiste randvoorwaarden in financiering, opdrachtformulering, manieren van verantwoording en dialoog. Dat gesprek gaan we voeren op het congres. Het vraagt ook iets van onze branche: we moeten gaan staan voor ons vak en het beroep van sociaal werker krachtig en eenduidig neerzetten. En blijven werken aan kwaliteit van de branche en die evident en zichtbaar maken. Hoe doen we dat als we nog zo verschillend invulling geven aan het werk? Op het congres laten we zien wat nodig is en hoe dat kan. Ook vraagt de situatie op de arbeidsmarkt om ‘next level’ denken: om branche-overstijgende oplossingen en om nieuwe inzichten en praktijkvoorbeelden over hoe we werknemers kunnen binden en boeien.

Kom ook naar het Jaarcongres Sociaal Werk

Ben je klaar om voor de volgende stap? En wil je weten wat daarvoor nodig is en hoe we samen de sector naar het volgende plan tillen? Kom op woensdag 24 mei naar Den Bosch (Congrescentrum 1931) en neem deel aan het Jaarcongres Sociaal Werk 2023: NEXT LEVEL! Tijdens boeiende lezingen, workshops en excursies gaan we dieper in op allerlei actuele onderwerpen in sociaal werk. 

Bekijk het volledige programma

Praktische informatie

  • Datum: woensdag 24 mei
  • Locatie: congrescentrum 1931 Den Bosch
  • Voor wie: bestuurders, staf, professionals en partners uit het sociaal domein

Het Jaarcongres Sociaal Werk bijwonen? Meld je alvast aan!

Aanmelden Jaarcongres Sociaal Werk 2023