Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kan een organisatie eigen afspraken maken over het percentage door te betalen loon over de niet-gewerkte uren?

Nee, in de Cao Sociaal Werk is afgesproken dat de helft van het aantal minder te werken uren wordt doorbetaald.