Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is de rol van de ondernemersraad (or) en de personeelsvertegenwoordiging (pvt) bij het invoeren van een generatieregeling?

In de Cao Sociaal Werk staat dat de organisatie overlegt met de ondernemersraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) bij het opstellen van de generatieregeling. De or of pvt kan suggesties aandragen en moet instemmen met de regeling. Dit kan het draagvlak binnen de organisatie vergroten.