Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Voor welke werknemers is de generatieregeling?

De generatieregeling is voor werknemers:

  • die binnen vijf jaar de Algemene Ouderdomswet-gerechtigde (AOW-gerechtigde) leeftijd bereiken.
  • die minimaal de helft van de oorspronkelijke arbeidsduur blijven werken.
  • waarbij in het afgelopen jaar de omvang van de arbeidsovereenkomst niet is uitgebreid.
  • die in dienst zijn van een werkgever die een generatieregeling heeft.