Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Waarom is het zo belangrijk om niet boven de ondergrens van 50 procent verlofopname te gaan?

Dat heeft te maken met de huidige Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Als een werknemer (met eventueel verlof) boven de ondergrens van 50 procent komt en de werknemer werkt minder dan de helft van zijn oorspronkelijke arbeidscontract, kan de Belastingdienst de organisatie een extra hoge belasting van 52 procent opleggen.