Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Welke onderdelen staan er in een generatieregeling?

De voorwaarden waaraan de regeling moet voldoen, staan in de cao. Dit zijn:

  • het doel van de regeling
  • de omschrijving van de doelgroep
  • vrijwillige deelname aan de regeling
  • verplichting opname opgebouwd en aangekocht verlof.

Verder kan in de regeling staan:

  • of en welke ondergrens er is in uren. 
  • of deelname alleen mogelijk is voor bepaalde functiegroepen.
  • wat de werkwijze is als een deelnemer arbeidsongeschikt wordt.
  • hoe de administratieve verwerking is van het aantal minder te werken uren. 
  • of en wanneer de voorwaarden uit de regeling kunnen wijzigen. 
  • of de regeling kan worden beëindigd in uitzonderingssituaties.