Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Welke wijzigingen zijn er in de aangepaste cao per november 2022?

De wijzigingen waren wenselijk vanwege gewijzigde regelgeving en verduidelijking in formuleringen:

 • precisering van formuleringen door gewijzigde wetgeving in de zomer van 2022:
  • nevenarbeid, vanwege de EU-richtlijn transparante arbeidsvoorwaarden
  • wettelijk betaald ouderschapsverlof
 • ¬†verbeteringen in de formulering van bepalingen die uit het cao-akkoord volgen:
  • opbouwtermijn loopbaanbedrag
  • aanvullend geboorteverlof
  • hoogtebepaling van de uitkering Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU-uitkering) bij vervroegd uittreden
 • Het nieuwe wettelijk minimumloon, de lagere premie Private Aanvulling WW en WGA (PAWW-premie) en de gelijkblijvende pensioenpremie per 1 januari 2023 zijn verwerkt.¬†
 • De leesbaarheid in enkele artikelen is verbeterd.

Bekijk de aangepaste cao-tekst.