Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Over de cao

De huidige Cao Sociaal Werk loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023. In december 2021 sloten Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn het cao-akkoord.

De cao-tekst uit mei 2022 is hieronder te vinden. En is in november 2022 aangepast op basis van enkele wettelijke wijzigingen en verduidelijking van een aantal onderwerpen. De cao is algemeen verbindend verklaard.

Cao-app

De Cao Sociaal Werk is er ook als app voor iOS en Android. 

Naar de Cao Sociaal Werk

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!