Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Over de cao

De huidige Cao Sociaal Werk loopt van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021. In de zomer van 2019 hebben Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn een akkoord gesloten, dat door hun leden is goedgekeurd. De afspraken kun je lezen in het cao-akkoord sociaal werk 2019-2021.

De minister van SZW heeft de cao vanaf 21 april 2020 algemeen verbindend verklaard. Daarmee is de cao tot 1 juli 2021 verplicht van toepassing voor alle werkgevers en werknemers in sociaal werk. Het zogenaamde AVV-besluit is hier te vinden.

In mei 2020 bereikten de partijen van de Cao Sociaal Werk en van de Cao Kinderopvang een definitief akkoord over de overgang van de Peuterspeelzalen per 1 augustus 2020 naar de Cao Kinderopvang. Voor de medewerkers in de peuterspeelzalen is een overgangsregeling opgesteld. En de Cao Sociaal Werk is daarom ook gewijzigd en opnieuw bij het ministerie aangemeld. De minister van SZW heeft deze wijziging per 29 september 2020 algemeen verbindend verklaard en dat besluit is hier te vinden. 

De cao loopt ook door vanaf 1 juli 2021, want is niet opgezegd. Deze verlenging is ook algemeen verbindend verklaard.

Cao-app

De Cao Sociaal Werk is er ook als app voor iOS en Android. 

Naar de Cao Sociaal Werk

Handige links

Meer weten? Neem contact met ons op!

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Meer weten? Neem contact met ons op!