Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Sociaal Werk

5.1 Inleiding

Cao-partijen willen werkgevers en werknemers veel vrijheid geven in het maken van afspraken over arbeidstijden. Arbeidsovereenkomsten met een gemiddeld aantal te werken uren per week en keuzemogelijkheden in de arbeidstijden, geven de werkgever de mogelijkheid tot afspraken te komen die passen bij de specifieke kenmerken van de bedrijfsvoering. En het geeft werknemers de mogelijkheid voor afspraken om werk te combineren met andere bezigheden.

Extra aandacht willen cao-partijen geven aan de volgende onderwerpen:

  • dat werknemers die ’s nachts werken dit gezond en fit kunnen blijven doen
  • dat werknemers bij roosteren en inplannen voorrang krijgen op ingehuurd personeel
  • dat extra taken binnen de reguliere arbeidsomvang plaats vinden
  • dat in een organisatie beleid komt om langer aaneengesloten vakantie mogelijk te maken
  • dat een werknemer individueel een feestdag kan inruilen
  • dat vanaf 10 jaar voor AOW minimaal elke 3 jaar een gesprek plaats vindt hoe en of fit de AOW-gerechtigde leeftijd gehaald kan worden.