Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Sociaal Werk

Introductie

Dit is de Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, geregistreerd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met cao-nummer 301, die geldt van 1 juli 2023 tot en met 31 juli 2025 en is gewijzigd per 9 oktober 2023. Cao-partijen zullen tevens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken de cao-bepalingen algemeen verbindend te verklaren.

Voor inhoudelijke vragen over de cao kunt u (als lid) terecht bij uw werkgevers- of werknemersorganisatie.

Voor de werknemers:

FNV Zorg & Welzijn (als onderdeel van FNV)
Postbus 9208
3506 GE Utrecht
Telefoon: 088-3680368
E-mail: info@fnv.nl
Website: Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening - FNV

CNV Zorg en Welzijn (als onderdeel van CNV Connectief)
Postbus 2510
3500 GM Utrecht
Telefoon: 030-7511003
E-mail: info@cnv.nl
Website: http://www.cnvconnectief.nl/zorg-en-welzijn

Voor de werkgevers:

Sociaal Werk Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA Utrecht
Telefoon: 030-7210721
E-mail: info@sociaalwerk.nl
Website: http://www.sociaalwerknederland.nl

FCB ondersteunt de cao-tafel Sociaal Werk en het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk.

FCB
Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA Utrecht
E-mail: caosociaalwerk@fcb.nl
Website: www.caosociaalwerk.nl en www.sociaalwerk-werkt.nl