Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Sociaal Werk

4.1 Inleiding

Iedere werknemer beschikt over een Individueel KeuzeBudget (IKB). Dat budget geeft hem de mogelijkheid om zijn arbeidsvoorwaarden af te stemmen op zijn persoonlijke wensen en behoeften. De werknemer kan zelf een arbeidsvoorwaardenarrangement samenstellen (in verlof en/of geld), dat past bij zijn persoonlijke situatie of bij de fase van zijn loopbaan. Dit op een wijze en onder de voorwaarden die in dit hoofdstuk worden gesteld.

De werknemer kan het IKB, desgewenst in combinatie met zijn Loopbaanbudget (hoofdstuk 3), gebruiken voor zijn duurzame inzetbaarheid. Cao-partijen hechten er aan dat werknemers duidelijkheid hebben hoeveel verlof ze hebben. Het bovenwettelijk verlof wordt daarom vanaf 1 januari 2024 als tijd opgenomen in het IKB. Werknemers blijven de keuze houden om dit verlof om te zetten in geld.

Cao-partijen onderzoeken de mogelijkheid andere regelingen uit de cao onderdeel te laten uitmaken van het IKB, gericht op het vergroten van de keuzevrijheid en maatwerk van en voor werknemers. Ook wordt onderzoek gedaan naar inperking van het aantal regelingen in de cao ter verbetering van de leesbaarheid en de hanteerbaarheid zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de doelstellingen van de afspraken.