Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Sociaal Werk

8.10 Vakbondsconsulent

Een vakbondsconsulent is een werknemer in dienst bij een sociaalwerkorganisatie die door de vakbond is opgeleid. De vakbondsconsulent is een aanspreekpunt binnen de organisatie over individuele vragen van werknemers met betrekking tot de cao, arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Gedurende de looptijd van de cao organiseren cao-partijen bij een aantal organisaties met meer dan 100 medewerkers een pilot met een vakbondsconsulent. Resultaat van de pilot is onderwerp van gesprek voor de volgende onderhandelingen.