Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Sociaal Werk

2.2 Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussen de werkgever en de werknemer worden schriftelijk aangegaan en gewijzigd [1].

[1] In de arbeidsovereenkomst wordt bij voorkeur de volgende bepaling opgenomen: “Op deze arbeidsovereenkomst is de Cao Sociaal Werk van toepassing zoals deze nu luidt en in de toekomst komt te luiden."