Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Sociaal Werk

1.6 Looptijd van de cao

Deze cao (nr. 301) heeft een looptijd van 1 juli 2023 tot en met 31 juli 2025, met als naam: Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Cao-partijen verzoeken het Ministerie van SZW om de cao-bepalingen algemeen verbindend te verklaren. De mogelijke deelname aan de RVU-regeling in artikel 5.14 en bijlage 16 geldt tot en met 31 december 2025.

Wanneer geen van de cao-partijen uiterlijk drie maanden voor het einde van de looptijd de cao schriftelijk opzegt, wordt de looptijd steeds met een jaar verlengd.

Cao-partijen kunnen gezamenlijk besluiten de cao tijdens de looptijd te wijzigen. Dit is de per 9 oktober gewijzigde versie.