Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel EVC

Beroepscompetentieprofiel sociaal werker

Wat houdt het beroep van sociaal werker precies in en welke competenties heeft een sociaal werker nodig? Dat staat in het beroepscompetentieprofiel. Alle belangrijke informatie over dit profiel lees je op deze pagina.

Beroepscompetentieprofiel plaatje

Wat staat er in het beroepscompetentieprofiel van sociaal werker?

In het beroepscompetentieprofiel sociaal werker (welzijn en maatschappelijke dienstverlening) staan alle competenties die sociaal werkers nu en in de toekomst nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Met andere woorden: wat doet een sociaal werker, aan welke thema’s werkt hij of zij en met welk doel?

In het profiel staan algemene en specifieke competenties en competenties per ‘leefgebied’ (of werkveld) op hbo- en mbo-niveau. Voor beide niveaus zijn drie fases van werkervaring beschreven: startbekwaam, vakbekwaam en vakvolwassen.

Een handvat voor ontwikkeling

Het beroepscompetentieprofiel is een handig vertrekpunt bij gesprekken over de ontwikkeling van medewerkers. Met de Competentiewijzer bepaal je bijvoorbeeld in welke competenties een werknemer zich verder wil ontwikkelen. Met de online tool Leren in Sociaal Werk kan hij of zij daar verder mee aan de slag.

Waarom is het beroepscompetentieprofiel belangrijk?

Het beroepscompetentieprofiel is opgesteld door Sociaal Werk Nederland, de vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn, de beroepsverenigingen, Movisie en het mbo- en hbo-onderwijs. Het is daarmee de basis van andere producten en documenten. Zoals:

Erkenning van Verworven Competenties-standaarden (EVC-standaarden)

De EVC-standaarden zijn vastgesteld op mbo- en hbo-niveau. Ze maken inzichtelijk welke competenties van het beroep een medewerker beheerst.

Functiebeschrijving sociaal werker

De cao-partijen in sociaal werk hebben meegewerkt aan het beroepscompetentieprofiel sociaal werker en hebben dit omgezet in een functiebeschrijving op mbo- en hbo-niveau.

Register voor Sociaal Werkers

Het beroepscompetentieprofiel is de basis voor het Register voor Sociaal Werkers. Hierin kunnen sociaal werkers zich vrijwillig laten registreren. Het register sluit aan bij de competenties waar sociaal werkers over moeten beschikken en ondersteunt bijvoorbeeld ontwikkel- en reflectieactiviteiten.

Samenwerking met andere branches

Het beroepscompetentieprofiel ondersteunt de samenwerking met andere branches, waarbij het beroep dicht bij dat van sociaal werker ligt.

Kwalificatiedossiers

In het mbo wordt gewerkt met kwalificatiedossiers. Het kwalificatiedossier voor sociaal werker is gemaakt aan de hand van het beroepscompetentieprofiel. Zo weten studenten dat ze goed worden opgeleid tot het vak van sociaal werker.

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!