Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

EVC

Medewerkers die willen doorgroeien in hun functie maar nog niet de juiste kwalificatie hebben, kunnen hun vakbekwaamheid aantonen door het volgen van een EVC-traject (Erkenning Verworven Competenties). Er zijn EVC-standaarden voor de vakbekwame mbo sociaal werker, de vakbekwame hbo sociaal werker en voor de hbo jeugd- en gezinsprofessional.