Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

EVC

Medewerkers die willen doorgroeien in hun functie maar nog niet de juiste kwalificatie hebben, kunnen hun vakbekwaamheid aantonen door het volgen van een EVC-traject (Erkenning Verworven Competenties). Er zijn EVC-standaarden voor de vakbekwame mbo sociaal werker, de vakbekwame hbo sociaal werker en voor de hbo jeugd- en gezinsprofessional.