Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld EVC

Piet Meedendorp over EVC-traject Vakbekwame hbo-sociaal werker

Piet Meedendorp runt samen met zijn vrouw Judith Ons Werk Apeldoorn, een centrum voor dagbesteding en coaching. Dankzij het volgen van het EVC-traject Vakbekwame hbo-sociaal werker beschikt hij nu ook over de benodigde papieren. "Mijn EVC-aanbieder heeft me enorm gemotiveerd en over mijn strubbelingen heen geholpen."

Piet Meedendorp in het bos

"Zonder diploma’s begin je overal weer onderaan"

Hij zegt het heel eerlijk. "Ik heb geen scholen en geen opleidingen afgemaakt. En dat lag niet aan die opleidingen, dat lag aan mezelf. Ik heb geen leerdiscipline. Ik vind het moeilijk om vanuit de theorie de praktijk te begrijpen." Piet Meedendorp (48) strandde op de havo en de detailhandelsschool en maakte ook daarna opleidingen niet af. Leren deed hij in de praktijk, eerst als dienstplichtig militair, als marinier en later toen hij een hoveniersbedrijf had.

"In de praktijk krijg je inzichten en ga je praktijkervaring combineren. Maar ik heb ook gemerkt, zonder diploma’s begin je overal weer onderaan. Je komt op functies terecht waar je niet de verantwoordelijkheden krijgt die je op grond van je ervaring wel verwacht te krijgen."

Een tijdlang was hij werkbegeleider bij de dagbesteding van het Leger des Heils. In 2021 startte Meedendorp met zijn vrouw Judith het dagbestedingscentrum Ons Werk Apeldoorn. Haar diploma’s, ze is voormalig docent op een middelbare school, waren daarbij onmisbaar. Piet ontbrak het aan diploma’s.

Bij Ons Werk Apeldoorn gaan dagelijks 26 volwassenen onder begeleiding aan de slag met klussen als verhuizen, schoonmaak, tuinonderhoud, schilderen en vloerbedekking leggen. Meedendorp: ‘Het gaat om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Sommigen zijn verslaafd, anderen autistisch, hebben psychische klachten of een licht verstandelijke beperking. We helpen ze weer op weg in het leven.’

Het hele EVC-verhaal is een prachtige oplossing voor mij om papieren te bemachtigen voor de ervaring waarover ik al beschik."

Je beschikte niet over de benodigde papieren maar je hebt inmiddels een EVC-traject gevolgd…

"Ja, klopt. De belangrijkste reden daarvoor was dat ik nu verantwoordelijkheden heb als ondernemer, met ons bedrijf in dagbesteding. De overheid, met name de gemeente verlangt daarvoor papieren. Het hele EVC-verhaal is een prachtige oplossing voor mij om deze papieren te bemachtigen voor de ervaring waarover ik al beschik."

Waarom koos je voor het EVC-traject Vakbekwame hbo-sociaal werker?

"Dat sloot het meeste aan bij het werk dat ik nu doe en sluit aan bij de plannen die ik heb. Ik ben bezig met het opzetten van een hulpverleningstraject. Het plan is om met deelnemers naar Zweden te gaan om hun te leren zich te redden in het leven. Ik wil voorkomen dat er wordt gezegd: 'prachtig plan, maar we hebben het vertrouwen er niet in want een ongeschoold mannetje kan wel van alles willen'. Nu ik het EVC-traject heb gevolgd, kan ik aantonen dat ik de kwalificaties bezit voor de uitvoering van het plan. Nu kan ik verder."

Bij welke EVC-aanbieder heb je het traject gevolgd?

"Bij Trigon. Maar er ging best een lange zoektocht aan vooraf. De meeste aanbieders stellen voor dat je een opleiding gaat doen en dat was niet wat ik wilde. Trigon was de eerste aanbieder die zei: 'het is mogelijk dat zo’n opleiding niet hoeft, afhankelijk van wat je al gedaan hebt en je capaciteiten.' Ze hebben me fantastisch begeleid."

Wat maakte hun begeleiding zo goed?

"Ze hebben me heel goed gemotiveerd en geholpen om het traject te doorlopen. Daarbij was het belangrijk dat er een goede vertrouwensband ontstond met mijn begeleiders. Ze toonden begrip voor mijn eerdere strubbelingen die ik had met het volgen van onderwijs. Maar ze legden zich er niet bij neer. Je moet verder zeiden ze."

Wat bedoel je precies met die strubbelingen?

"Die zat ‘m erin dat je in het onderwijs altijd moet aansluiten op datgene wat in de boekjes staat. Ik denk dan: 'dat doe ik in de praktijk al'. Maar het hbo wil dat je de verbinding legt tussen dat wat zij in het verleden hebben opgeschreven en wat je nu in de praktijk doet. Wat mijn begeleiders zeiden was: 'Piet zet je over je weerstand heen en schrijf nu goed op wat je doet'. Kijk, het EVC-traject is geclusterd. Er wordt in het traject gevraagd om eerder ontwikkelde competenties uit de afgelopen twee jaren te beschrijven. Er zijn 21 competenties verdeeld over zeven bestanddelen. Het ging erom dat ik voorbeelden uit de dagelijkse praktijk kon beschrijven waarbij ik aantoonde dat ik die competenties heb toegepast."

Hoe lang nam het EVC-traject Vakbekwame hbo-sociaal werker in beslag?

"De EVC-aanbieder wil graag dat je het traject binnen zes maanden afrondt. En dat is omdat je dan niet kunt marchanderen door nog even een cursusje te gaan doen. Nee, het gaat immers om éerder verworven competenties. Ik moet zeggen dat het traject naast werken en het privéleven best een pittige belasting vormde. Ik ben blij dat het achter de rug is!"

Wat heeft het EVC-traject verder voor jou opgeleverd?

"Een bepaalde mate van trots. Ik ben blij dat er een einde is gekomen aan een lange periode in mijn leven waarin ik best gefrustreerd ben geweest. Gefrustreerd over het feit dat ik het niet voor mekaar kreeg mijn competenties in papieren om te zetten. Dat is nu afgelopen."

 

Meer informatie