Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Tool EVC

EVC-procedure mbo- en hbo-sociaal werker

Samen met sociaal werkers en EVC-aanbieders heeft Sociaal Werk werkt! de EVC Vakbekwame mbo- en hbo-sociaal werker ontwikkeld. Via een EVC-traject (Erkennen Verworven Competenties) kunnen je medewerkers hun praktijkervaring vastleggen en een erkend beroepscertificaat verkrijgen.

EVC

Er zijn EVC-standaarden voor de Vakbekwame mbo-sociaal werker en de Vakbekwame hbo-sociaal werker. Hierin wordt getoetst of de medewerker over de competenties beschikt die nodig zijn voor het werk van een vakbekwaam sociaal werker op mbo- of hbo-niveau. De EVC-beroepsstandaarden zijn ontwikkeld op basis van de competentieprofielen sociaal werker mbo en hbo. Deze zijn erkend door het Nationaal Kenniscentrum EVC.

Erkend beroepscertificaat

De EVC-procedures leveren medewerkers een erkend beroepscertificaat op, na een succesvolle afronding van de EVC-procedure bij een erkende aanbieder. Ook voor zij-instromers is een EVC-traject een goed middel om aan te tonen over de juiste competenties te beschikken om als waardevolle medewerker bij uw organisatie aan de slag te gaan.

Na afloop van het EVC-traject ontvangt de medewerker een ervaringscertificaat dat beschrijft hoe hij of zij zich als professional verhoudt tot de EVC-standaard. Zijn tenminste 17 van de 21 generieke competenties van de standaard aangetoond? Dan wordt het ervaringscertificaat omgezet naar een officieel document: het beroepscertificaat Vakbekwame mbo- of hbo-sociaal werker. Met dit bewijs kan de medewerker zich registreren op Registerplein en aan het werk als sociaal werker.

Beroepscertificaat aanvragen

Heeft je medewerker de EVC-procedure doorlopen en 17 van de 21 competenties aangetoond, vastgelegd in het ervaringscertificaat? Dan kan hij of zij gratis bij Sociaal Werk werkt! het landelijk erkende beroepscertificaat aanvragen, via sociaalwerkwerkt@fcb.nl Bij de links hieronder staat de geldende procedure.

EVC voor jeugd- en gezinsprofessionals

Ben je werkgever in de jeugdhulp en jeugdbescherming? En werken er in jouw organisatie medewerkers die zich (opnieuw) willen laten registeren als jeugd- en gezinsprofessional? Dan kun je deze medewerkers een EVC-procedure voor jeugd- en gezinsprofessionals aanbieden.

Erkende aanbieders EVC-procedure

Meer weten over de EVC-procedure? Neem dan contact op met een van de erkende aanbieders voor EVC op basis van de EVC-standaard Vakbekwame mbo- of hbo-sociaal werker. Alle erkende aanbieders vind je onder Handige links. 

Let op: alleen de erkende aanbieders kunnen ervaringscertificaten sociaal werker afgeven. Andere aanbieders zijn niet bevoegd om EVC-trajecten aan te bieden. Afgeronde EVC-trajecten van deze bureaus leiden niet tot een erkend beroepscertificaat.

Handige links