Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Tool EVC

EVC-procedure mbo- en hbo-sociaal werker

Met de Erkenning van Verworden Competenties (EVC) kunnen medewerkers uit je organisatie hun praktijkervaring en kennis vastleggen en een erkend beroepscertificaat verkrijgen. Samen met sociaal werkers en EVC-aanbieders hebben we vanuit Sociaal Werk werkt! de EVC-standaarden Vakbekwame mbo- en hbo-sociaal werker ontwikkeld. Op deze pagina vind je alles over het EVC-traject en het beroepscertificaat ‘Vakbekwame mbo- en hbo sociaal-werker’.

EVC

Met het EVC-traject wordt getoetst of de deelnemer over de competenties beschikt die nodig zijn om aan te tonen dat hij/zij een vakbekwame sociaal werker is op mbo- of op hbo-niveau. Ook voor zij-instromers is een EVC-traject een goed middel om aan te tonen over de juiste competenties te beschikken om als waardevolle medewerker bij jouw organisatie aan de slag te gaan. Er is een EVC-standaard voor de Vakbekwame mbo-sociaal werker en een voor de Vakbekwame hbo-sociaal werker.

Alles over het EVC-traject binnen jouw organisatie

Alle informatie over het EVC-traject hebben we gebundeld in een overzichtelijk document. Alles over de achtergrond, het traject, de beroepsstandaarden en (het aanvragen van) het beroepscertificaat lees je in deze folder:

EVC-traject mbo- of hbo- sociaal werker

Video: het EVC-traject

Sandra doorliep het EVC-traject hbo-sociaal werker. Bekijk de video en zie wat dit voor haar en haar werk heeft betekend.

Van ervaringscertificaat naar erkend beroepscertificaat

Het EVC-traject toetst of de deelnemers aan voldoende competenties van de standaard (minimaal 17 van de 21) voldoen. Als dit het geval is, maakt de EVC-aanbieder een uitgebreide rapportage op: het ervaringscertificaat. Bij Sociaal Werk werkt! kan de deelnemer dit certificaat laten omzetten in het beroepscertificaat Vakbekwame mbo- of hbo-sociaal werker. Dit beroepscertificaat is een door de sociale partners erkend bewijs van vakbekwaamheid. Met dit bewijs kan de medewerker zich vervolgens registreren op Registerplein.

Beroepscertificaat aanvragen

Heeft je medewerker of de zij-instromer het EVC-traject succesvol doorlopen? Dan kan hij of zij gratis bij Sociaal Werk werkt! het landelijk erkende beroepscertificaat aanvragen, via sociaalwerkwerkt@fcb.nl.

Erkende EVC-aanbieders

Alleen erkende aanbieders kunnen ervaringscertificaten sociaal werker afgeven. Meer weten over het EVC-traject? Neem dan contact op met een van de erkende aanbieders voor EVC op basis van de EVC-standaard Vakbekwame mbo- of hbo-sociaal werker. Je leest meer over de erkende aanbieders in de EVC-folder. Of ga direct naar het overzicht van erkende EVC-aanbeiders in sociaal werk op ervaringscertificaat.nl.

EVC voor jeugd- en gezinsprofessionals

Ben je werkgever in jeugdhulp of jeugdbescherming en werken er in jouw organisatie medewerkers die zich (opnieuw) willen laten registeren als jeugd- en gezinsprofessional? Dan kun je deze medewerkers een EVC-procedure voor jeugd- en gezinsprofessionals aanbieden.