Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Vitaliteit

Duurzaam inzetbaar met de generatieregeling

Wat is de generatieregeling?

Met de generatieregeling kunnen medewerkers die vijf jaar of minder voor de start van hun Algemene Ouderdomswet (AOW) zitten minder uren werken, met behoud van een deel van het loon over die uren. Dit is afgesproken in de Cao Sociaal Werk.

De generatieregeling staat sinds 2018 in de cao. Als werkgever mag je zelf bepalen of je de regeling introduceert. Werknemers kunnen daarna zelf kiezen of ze deelnemen.

Voordelen van de generatieregeling

Organisaties die de generatieregeling invoeren, doen dat bijvoorbeeld omdat zij:

  • Willen investeren in duurzame inzetbaarheid van werknemers. 
  • Verschillende groepen werknemers meer keuzemogelijkheden willen bieden.
  • Ervoor willen zorgen dat werknemers hun werk goed vol houden, tot het einde van hun loopbaan.
  • Werknemers boven de 62 jaar de kans willen geven minder te werken.
  • Willen zorgen voor minder uitstroom die te maken heeft met leeftijd.
  • Uitval op korte termijn willen voorkomen.
  • Willen anticiperen op de instroom van jonge(re) of nieuwe werknemers en willen zorgen voor goede kennisoverdracht en begeleiding.

Hoe werkt de generatieregeling?

In de Cao Sociaal Werk staan de belangrijkste uitgangspunten van de generatieregeling. Hierin is de geldende wetgeving, bijvoorbeeld over pensioenen en fiscale bepalingen, meegenomen. Met de cao-bepalingen als basis, kun je als werkgever samen met de Ondernemersraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) de generatieregeling vormgeven.

Ben je van plan de generatieregeling in jouw organisatie in te voeren? Dan meld je dit bij de cao-tafel, via caosociaalwerk@fcb.nl

Mail de cao-tafel

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!