Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Vitaliteit

Generatieregeling: praktijkverhaal

Sociaal Werk is geweldig, maar ook pittig werk. Oudere werknemers willen soms minder werken om fit en gezond aan de slag te blijven. En het ontbreekt vaak aan mogelijkheden om jongeren in te laten stromen. Daarom zijn in de cao afspraken gemaakt over een generatieregeling. Levanto Groep in Zuid- en Midden-Limburg is één van de eerste organisaties die de regeling aanbiedt. Hoe zijn de ervaringen? Waar moet je als organisatie op letten? Procesmanager hr Daniëlle Vandenhove vertelt.

Bij Levanto bieden zo’n 500 medewerkers ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheid en maatschappelijke opvang. De grootste groep werknemers valt onder de cao ggz, 200 onder de cao sociaal werk.

Wat waren de overwegingen om de generatieregeling aan te bieden?

'Medewerkers stonden te popelen om er gebruik van te maken’, zegt Daniëlle. ‘De vraag kwam echt van de medewerkers zelf. Na een uitgebreide inventarisatie heb ik een advies aan de Raad van Bestuur geschreven. Mijn uitgangspunt: de cao biedt de mogelijkheid, er is behoefte aan, dus laten we de generatieregeling toepassen. Er waren veertien potentiele kandidaten, drie van hen gebruiken de regeling. Een paar medewerkers beraden zich nog.' 

Hoe hebben jullie de invoering aangepakt?

'Alle medewerkers die vijf jaar of korter voor hun pensioen zitten, hebben een mail gehad. Er waren informatiebijeenkomsten, waarbij ook de ondernemingsraad van de partij was. En we zijn aan het rekenen geslagen. Wat kost het ons maximaal? Echt belangrijk om alles vooraf in kaart te brengen.' 

Hoe ziet de regeling eruit?

'De cao is heel duidelijk. Er ligt veel vast, zaken waar je als organisatie niet over na hoeft te denken. Dat is een voordeel. Aan de andere kant biedt de generatieregeling niet zoveel ruimte voor eigen invulling. Bij Levanto staat de regeling open voor alle functies, voor iedereen die onder de cao sociaal werk valt en binnen vijf jaar met pensioen gaat. Medewerkers moeten minimaal de helft van hun uren blijven werken met een ondergrens van zestien uur. De regeling is eigenlijk vrij eenvoudig en past op één A4’tje. In ons handboek Personele regelingen kan iedereen de voorwaarden nalezen.' 

In november 2018 is Levanto gestart met de generatieregeling. Wat zijn de eerste ervaringen?

'Op mijn afdeling heb ik een stagiaire in dienst kunnen nemen doordat een oudere collega de kans greep om af te bouwen. Door de generatieregeling greep alles mooi in elkaar. Bij onze medewerkers in de ggz merk ik wel enige jaloezie. Zo'n regeling om het werk goed vol te houden als je wat ouder bent, daar hebben zij ook wel oren naar. Na twee jaar houden we de regeling tegen het licht: we evalueren de kosten en de opbrengsten voor de deelnemers en voor Levanto. 

Heb je tips voor organisaties die willen starten met de generatieregeling?

'Voorbereiding is het halve werk. Bedenk van tevoren om hoeveel mensen het gaat. Reken alles door, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Verdiep je ook in de gevolgen voor IKB en pensioenen. Daar kregen wij veel vragen over. En verder? Zie de generatieregeling als een extra instrument voor je personeelsbeleid. Om te sturen op duurzame inzetbaarheid en op in- en uitstroom van medewerkers.'

Zelf aan de slag?

Overweeg jij om de generatieregeling in te voeren in jouw organisatie? Maak gebruik van de informatie en hulpmiddelen.

Wil je meer weten over de wijze waarop Levanto de regeling heeft ingevoerd, neem contact op met Daniëlle Vandenhove via telefoonnummer 088 - 70 77 600.

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Logo Sociaal Werk werkt!

Meer weten? Neem contact op!