Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Sociaal Werker van het Jaar

Hoe Vinkhuizer Vrouwkracht opstaat tegen uitsluiting en racisme

Ongemakkelijke bewegingen, gegiechel en iemand die vanaf de zijlijn commentaar geeft. In de keuken van Vrouwkracht repeteren de Vinkhuizer vrouwen de scènes uit hun theatervoorstelling. Docent en regisseur Lianne Karel geeft vriendelijk maar gedecideerd aanwijzingen: ‘Hou die pose vooral vast, spreek de tekst nog een keer met een andere toon uit, maak contact maken met het publiek …’

Theatervoorstelling Vinkhuizer Vrouwkracht

Eigen ervaringen met rasicme en uitsluiting

De vrouwen van Vrouwkracht Wereldkeuken deelden in de wijk Vinkhuizen in Groningen hun verhalen over racisme en uitsluiting – na de dood van George Floyd in mei 2020 – met Nanneke Jager, Sociaal Werker van het Jaar 2021. Ze vertelden over situaties waar ze mee te maken kregen in hun eigen wijk. De vrouwen wisten zich hier niet goed raad mee. Het idee ontstond om hun ervaringen en gevoelens om te zetten in een theatervoorstelling. En dat gebeurde.

Ervaringen met de buurt delen via theater

Inmiddels repeteren Azza, Loubna, Abigail, Titia, Nadia en Nanneke vier confronterende scènes. Ze willen er de ogen van hun wijk- en buurtgenoten mee openen. Niet veroordelend of boos, maar door ze een spiegel voor te houden. Zij hopen dat mensen zich gaan inleven in iemand die gediscrimineerd wordt en empathie gaan voelen. De ervaringsverhalen die zij vertellen over onrechtvaardigheid en discriminatie zijn daarvoor een krachtig middel. Ze kunnen de houding veranderen van mensen die zelf niet gediscrimineerd worden. De vrouwen willen met de theatervoorstelling in de wijk een proces in gang zetten, waardoor Vinkhuizen een inclusieve(re) wijk wordt.

Theater gaat naar de mensen toe

Als in het najaar alle teksten in de hoofden zitten en de vrouwen met de vele kanten van het acteren geoefend hebben, gaan ze ‘het theater in’. Hoewel dat een eigen vorm krijgt: omdat veel mensen in de wijk Vinkhuizen het theater niet bezoeken, gaat het theater in dit geval naar de mensen toe. Zo zullen de vrouwen onder meer in het buurthuis en winkelcentrum optreden en ook een voorstelling voor de politie geven. Daarmee brengen ze hun verhalen de wijk in om vooroordelen, stereotyperingen en openlijk racisme tegen te gaan.

De theatervoorstelling is een samenwerking van de in het artikel genoemde vrouwen en Fatou, Heba, Maram, het WIJ-team Vinkhuizen, Ellis Hendriksen van SPOT Groningen en de afdeling Diversiteit van de gemeente Groningen. Hou voor meer informatie over de voorstellingen de website in de gaten.

Na afloop van de voorstelling worden straks ansichtkaartjes met foto’s van de vrouwen en een QR-code aan het publiek uitgedeeld. Door de code te scannen hoor je een ‘spoken wordgedichtje’ van de vrouw op de foto. Een gedichtje over een van haar dagelijkse bezigheden. Hiermee laten de vrouwen zien dat mensen niet zoveel van elkaar verschillen.

Woorden en zelfvertrouwen

De komende maanden wordt er nog volop gerepeteerd. De vrouwen ogen nu misschien kwetsbaar, maar ze laten zien dat ze sterk zijn . Vol overtuiging van de boodschap die zij willen brengen, stappen zij naar voren. Ondanks hun verlegenheid en het geworstel met de teksten. Met hun inzet versterken ze niet alleen hun wijk, maar ook zichzelf. Want wat ze nu leren, kunnen ze straks weer inzetten in hun dagelijkse leven. Het geeft ze woorden en meer zelfvertrouwen om in de toekomst beter te reageren op situaties waarin mensen racistische opmerkingen maken of hen uitsluiten. Laten we hopen dat dat niet meer nodig zal zijn.

Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar

Sociaal Werk werkt! organiseert de jaarlijkse verkiezing om sociaal werk als cruciaal beroep meer bekendheid te geven. Via Sociaal Werk werkt! zetten de sociale partners Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn zich samen in voor een aantrekkelijke sector, een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden.

Lees verder over Nanneke Jager