Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Jaarcongres Sociaal Werk 2023 ging NEXT LEVEL

Op het drukbezochte en levendige Jaarcongres Sociaal Werk op 24 mei 2023 spraken deelnemers met elkaar over wat NEXT LEVEL sociaal werk - het thema van het jaarcongres – voor hen inhoudt. Ruim 350 sociaal werkers, bestuurders, partners en belangstellenden uit allerlei branches gingen in Den Bosch de uitdaging aan om een visie te vormen en oplossingen te bedenken voor de vraagstukken in sociaal werk.

Sociaal werkers bezoeken het Jaarcongres Sociaal Werk 2023

Samen de volgende stap zetten

Sociaal werker en columniste Emine Uğur gaf een inkijk in de wereld van armoede. Ze deelde haar eigen, indrukwekkende verhaal en blikte terug op loodzware jaren. “Armoede is als een ziekte die in je DNA gaat zitten en je voorgoed verandert.” Hoe sociaal werk Emine had kunnen helpen? Oordeelloosheid en ruimte om zelf aan te geven wat je nodig hebt.

Lex Staal, directeur-bestuurder Sociaal Werk Nederland en voorzitter Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk, ging verder in op hoe de volgende stap eruitziet voor sociaal werk. Onze branche staat volop in de belangstelling en wordt als oplossing gezien voor veel urgente maatschappelijke opgaven. “Wij zijn er gewoon, in wijken en buurten, zonder indicatie. Wij kennen de mensen en weten wat er speelt. Wij bereiken bewoners, ook de mensen die ‘afgehaakt’ zijn. En wij gaan uit van wat mensen nog wél kunnen.” Wat volgens Staal in elk geval nodig is: meer mensen en middelen, en continuïteit in ons werk met langdurige contracten. 

Dichtbij de mens starten

Het eerste deel van de paneldiscussie ging over de samenwerking tussen de (geestelijke) gezondheidszorg en sociaal werk. Het besef is er nog te weinig dat de benodigde kennis en expertise over veel van wat er speelt, al beschikbaar is in het sociaal domein. Bijvoorbeeld over (over)medicaliseren en individualiseren. Wat nodig is, is dat de verschillende partners elkaars wereld beter leren kennen en sterke onderlinge relaties opbouwen. Vervolgens kunnen we de opgave centraal stellen en vragen wat iedereen kan bijdragen. Zo kom je dichtbij de mens, zie je wie wat nodig heeft en welke partner de passende kennis en kunde heeft.

In het tweede deel van de paneldiscussie ging het gesprek over initiatieven om kwetsbare jongeren perspectief te bieden en de balans tussen preventie en repressie. De focus zou moeten liggen op de krachten en talenten van jongeren. Men ziet veel waarde in het aanwezig en zichtbaar zijn in de wijk. De eerste stap om NEXT LEVEL te gaan om jongeren perspectief te bieden? De panelleden en de zaal zijn het erover eens: community building. Een passende afsluiter van ervaringsdeskundige Patricia: “Start bij de mens’’.

Yamina Ayadi is Sociaal Werker 2023!

Tijdens het jaarcongres is traditiegetrouw ook bekendgemaakt wie verkozen is tot Sociaal Werker van het Jaar. De trotse winnares van 2023: Yamina Ayadi, sociaal werker bij Team Toekomst Rotterdam. Cabaretier Farbod Moghaddam zorgde voor een sprankelend intermezzo waarin hij de bewonderenswaardige eigenschappen van sociaal werkers in het algemeen roemde en die van de genomineerden in het bijzonder. Daarna reikte Jantien Oving (bestuurder FNV Zorg en Welzijn) en Lizelotte Smits (oud-bestuurder CNV Zorg & Welzijn) namens de vakjury de beker en bloemen uit. Samen met de andere genomineerden Juul van Schaijk (Farent) en M’hamed Yahia (LEVgroep) treedt Yamina het komende jaar op als ambassadeur voor sociaal werk.

Sociaal werkers nemen deel aan workshops op het Jaarcongres Sociaal Werk 2023
De workshops op het Jaarcongres werden drukbezocht.

Workshops

Het goede gesprek over je loopbaan

’s Middags kon je verschillende workshops volgen zoals ‘Het goede gesprek over je loopbaan’. Hoe krijgen sociaal werkers meer invloed op hun loopbaan, ontwikkeling en werkplezier? In kleine groepjes werd besproken wat er nodig is om een goed gesprek over je loopbaan te kunnen voeren. Met je leidinggevende, maar ook bijvoorbeeld met collega’s in je team. De situatie en individuele wensen van jou als medewerker, in alle fases van je loopbaan zou het vertrekpunt moeten zijn van zo’n gesprek. Zo’n ‘Goed gesprek’ is dus geen functionerings- of beoordelingsgesprek.

De impact van sociaal werk - aan de slag!

Deze workshop ging over het in beeld brengen van de meerwaarde van sociaal werk. Ofwel: ‘dat wat er niet zou zijn zonder jou’ volgens workshopleider Eveline van Zeeland. Sociaal werk gaat voor een belangrijk deel om preventie, wat vaak moeilijk zichtbaar te maken is. Toch kan met de Impactkaart-tool veel inzichtelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld voor het gesprek met de gemeente. Daarnaast is het ‘vertellen’ over projecten en activiteiten van belang. Het laten zien over wie het gaat, het persoonlijke verhaal en de context waarbinnen iets plaatsvindt. Samen met de cijfers uit bijvoorbeeld de Impactkaart maak je inzichtelijk welke impact jouw sociaalwerkproject heeft. Het KPI-model dat Sociaal Werk Nederland ontwikkelde is ook een tool waarmee je de impact van sociaalwerkactiviteiten kunt meten. In dit model kun je de effecten van verschillende interventies meten en monitoren ten opzichte van bepaalde gestelde doelen. 

Het Jaarcongres Sociaal Werk is een initiatief van Sociaal Werk Nederland en Sociaal Werk werkt!, het arbeidsmarktplatform waarin werkgevers- en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en Sociaal Werk Nederland zich inzetten voor het vak, een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden.

Suzanne Wartenbergh

Branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!

Suzanne Wartenbergh, branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!