Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Marcel van Eck, Sociaal Werker van het Jaar 2020

Marcel is per maart 2021 docent en onderzoeker bij de masteropleiding Innovatie in Zorg en Welzijn aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast doet hij promotieonderzoek naar integraal werken bij gezinnen met meervoudige en complexe problemen en is hij verbonden aan de academische werkplaats sociaal werk, Tranzo Tilburg University.
‘Mijn ambitie is om te laten zien dat sociaal werk veel meer is dan case load. Ik kijk ook naar de verbinding tussen praktijk en wetenschap en tussen praktijk en beleid. Door mijn masteropleiding social work, in combi met mijn praktijkervaring, heb ik daar wel een duidelijke visie op.'

Marcel van Eck
Sociaal werkers zouden ook meer hun stem mogen laten horen in het debat in het sociaal domein. Daar zou ik een rol in kunnen spelen als ambassadeur.
Marcel van Eck

Uit het juryrapport

'Marcel heeft een sterke visie op de ontwikkeling van sociaal werk. Marcel is een verbinder; rond multiproblematiek binnen de gezinnen die hij ondersteunt en met de wijk- en buurtteams, maar ook tussen wetenschap en praktijk.'

Marcel in de media

Je kunt Marcel ook vinden op LinkedIn.


Per 1 maart 2021 heeft Marcel een andere baan en gaat hij aan de slag als docent en onderzoeker bij de masteropleiding Innovatie Zorg & Welzijn aan de Hogeschool Utrecht.