Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

‘Leren in Sociaal Werk is een praktische tool over relevante vraagstukken’

25 aug 2020

De tool ‘Leren in Sociaal Werk’ ondersteunt sociaal werkers die verder willen werken aan hun vakmanschap. Het is een online tool die handvatten en input biedt voor zowel individueel leren als teamleren. We blijven de tool continue aanpassen aan ontwikkelingen en behoeften vanuit het veld. Daarvoor hebben we ervaringen uit het veld nodig, zoals die van Wies Nieuwenhuis, sociaal werker bij Stimenz.  

Portret van Wies Nieuwenhuis

Was je al bekend met ‘Leren in Sociaal Werk’?

Nee, ik las een bericht op LinkedIn en ben toen direct gaan kijken. Ik vind het een goede tool. Compact en duidelijk, ik vond snel iets wat me ook echt bezighoudt en een antwoord op mijn vraag.

Wat vind je goed?

De relevante vraagstukken, zoals omgaan met verschillende belangen van organisaties, en hoe maak je zichtbaar wat je leert.

En wat spreekt je minder aan?

Ik heb nog niet alles bekeken, dus kan hier nog niet echt antwoord op geven. Bij een suggestie om een programma te gebruiken om praktijkervaringen bij te houden was ik minder enthousiast. De instructies waren Engels, begreep ik niet zo goed en het kostte veel tijd. En ik wil niet nog een sociaal media kanaal bij houden naast alle andere. Dus daar ben ik niet mee doorgegaan. Ik krijg liever een tip hoe je het kan integreren in Office 365.

Kun je gemakkelijk vinden wat je 'zoekt'?

Ja, de tool zit prettig in elkaar en geeft niet te veel leesinformatie. Het is vooral een praktische tool.

Zijn er onderwerpen of praktijksituaties die je mist?

Misschien iets over bekende zelfbeschermingspatronen van sociaal werkers en hoe dat onderling uit kan pakken. Dit zorgt voor onderlinge wrijving in teams. Door alle reorganisaties en druk op het werk door te hoge verwachtingen van gemeente en door marktwerking die nadelig uitpakt is er veel negatieve emotie onder werkers. Elaine Aron heeft hier boek over geschreven: ‘Het ondergewaardeerde zelf’. Veel werkers haken af door deze werkomstandigheden. Beter voor jezelf zorgen en beter met elkaar omgaan zou helpend zijn.

Zie jij ontwikkelingen in de praktijk waar we mee aan de slag moeten?

Belangrijk is volgens mij onderling kunnen praten over grenzen van sociaal werk, kunnen duiden van onevenwichtige maatschappelijke verhoudingen en die agenderen bij verantwoordelijke organisaties of bij belangenbehartigers. Milieu, armoe, psychiatrische en geestelijke problematiek en gebrekkige integratie zorgen ervoor dat mensen in ernstige problemen raken en blijven. Die problemen kunnen we niet oplossen met onze tools en veel te weinig beroepskrachten. Daar kan je dus wel moedeloos van worden als je dan voortdurend verplicht resultaten moet melden van je inzet. Dus kunnen aangeven wat wel of niet mogelijk is met bestaande inzet en middelen en beschikbare tijd is heel belangrijk. Het tempo van de client is namelijk leidend.

Ga je de tool nu vaker gebruiken en raad je deze aan bij je collega’s?

Ja ik ga de tool zeker gebruiken bij situaties in de praktijk die vragen oproepen. Dan ga ik kijken wat de tool zegt en dit mogelijk samen met collega’s bespreken. Ik maakte al gebruik van Movisietools, dit is een goede vervanging en/of aanvulling.
Ik heb de tool ook intern bij Stimenz aangezwengeld en een bericht gestuurd naar het secretariaat van Samen 055 om het in de nieuwsbrief op te nemen. Bij Samen 055 werken alle organisaties en gemeente Apeldoorn samen in het sociaal domein.
We hadden vandaag overleg over een handboek voor methodiek. Dat is in ontwikkeling. Toen heb ik deze tool ook genoemd. Waarom voor een bepaalde methodiek kiezen als je een gereedschapsbak vol kan gebruiken. Voor elk vraagstuk vind je in ‘Leren in sociaal werk’ een passend antwoord.

Meer lezen?

  • Meer informatie over de tool ‘Leren in sociaal werk’ vind je hier